Firma Katalog Cennik Serwis Sprzedaz ratalna Kontakt
  Zawsze dwa dokumenty tożsamości (dowód osobisty + inny dokument) oraz:

1 osoby zatrudnione na umowę o pracę:
   - oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu i zarobkach
2 emeryci
   - oryginał ostatniego odcinka emerytury
3 renciści
   - oryginał ostatniego odcinka renty
   - kopia decyzji - na jaki okres przysługuje renta
     (nie dot. kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia)
4 osoby na zasiłku przedemerytalnym
   - oryginał zaświadczenia z urzędu pracy
5 rolnicy
   - oryginał zaświadczenia z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodach
6 osoby prowadzące działalność gospodarczą
   - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej
   - dokument potwierdzający osiągany dochód (PIT 5 , VAT 7)
   - kopie trzech ostatnich wpłat ZUS lub podatku dochodowego

UWAGA !!!
Istnieje możliwość udzielenia kredytu na uproszczonych zasadach
(przy wpłacie 20%- 30% gotówką lub dla stałych klientów).
Stoły Bilardowe Norkop